Category: Kafe Pustaka

l 0

Talkshow “Self Harm”

Talkshow “Self Harm” bersama Sri Wahyuningsi P, M.Psi, Psikolog. Hari, Tanggal : Jumat, 22 November 2019 Jam : 18.30 – 20.00 WIB Tempat : Kafe Pustaka UM Daftar via DM IG @ceriahati.ch Datar_Nama_Asal Institusi