Ucapan terima kasih kepada iGroup , atas sumbangan buku

Ucapan terima kasih kepada iGroup , atas sumbangan buku, yang berjudul

1. “Leadership in Disruptive Times” / oleh Satar Bawany, Penerbitan oleh Busines Expert Press,New York 2020.

u

Ucapan terima kasih kepada iGroup

You may also like...

Language >>