Ucapan terima kasih kepada Mohammad Syauqi Hakiki., , atas sumbangan buku

Ucapan terima kasih kepada Mohammad Syauqi Hakiki., , atas sumbangan buku, yang berjudul

1. “Menerjemahkan Rindu, Antologi Puisi” / oleh Mohammad Syauqi Hakiki., Penerbitan oleh Kuncup , Malang 2020.

i

“Menerjemahkan Rindu, Antologi Puisi” / oleh Mohammad Syauqi Hakiki.

You may also like...