Bedah Buku “Syarah Sejarah Pemikiran HOS. Tjokroaminoto”

Syarah Sejarah Pemikiran HOS. Tjokroaminoto

Bedah Buku “Syarah Sejarah Pemikiran HOS. Tjokroaminoto” Oleh Penata Aktivis Peneleh

Pemateri
– Ahmad Fauzi, S.Sos.
  (Koordinator Kader Jang Oetama Managing Editor Oetoesan Hindus Telaah Pemikiran kebangsaan)
– Iskandar Eka Asmuni, SM.
  (Kepala Sekolah Aktivis Peneleh)

Pembedah
Muh. Andi Pratama
(Aktivis Peneleh Malang)

Hari     : Jumat, 21 Februari 2020
Jam     : 18.00 – 21.30 WIB
Lokasi : Kafe Pustaka UM

You may also like...

Language >>